Полезно


Права и задължения на Етажната Собственост

Полезно

 

 

 

Етажната Собственост обхваща всички общи части на сградите,за които трябва да се грижим.

Общите части на сградите ги ползваме всички собственици на индивидуални обекти и за тяхната поддръжка са нужни средства-например,за да работи асансьорът,той използва електрически ток,поддържа се от лицензирана фирма,която следи за неговата изправност и се преглежда периодично от лицензирана надзорна фирма за прегледи на съоръжения с повишена опасност.За да е почистено стълбището и площадките между етажите следва да бъде ангажирано лице.За да бъде осветено стълбището и входа  и да работи асансьора следва да се заплати употребената електроенергия.

Тези разходи и много други се посрещат от касата на Етажната Собственост.

По-подробна информация може да намерите в приложения Закон за Управление на Етажната Собственост ( ЗУЕС ).

С Лифт ООД - монтаж, демонтаж и сервиз на асансьори и елеватори

Денонощна поддръжка на
всички видове електрически асансьори

  Начало

За нас

Услуги

Галерия

Клиенти

Проекти

Лицензи

Полезно

Контакти